TEXT

They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

keshe

Friday, June 29, 2012

29:06:2012


   
SaLuSa 29-June-2012
سالوسا   ۹ تیر ما ۱۳۹۱

موضوع داغ روز که افکار شما را بخود مشغول داشته شروع بازداشتهاست که اطمینان حاصل کنید که آخرین روزهای حاکمان تاریکیها (Cabal) فرارسیده . نیاز به گفتن نیست که همه جهان متوجه و بناچار رسانه های همگانی مجبور به نشان دادن واکنش خواهند شد. آنها ، حتی محافظه کارترینشان ، هراسناک از تلفنهای مردم که خواستار توضیح هستند مجبور به افشای حقایق خواهند بود . در آمریکا اطلاعیه های رسمی منتشر شده گامهای محتاطانه ای جهت آگاهی صحیح عموم مبنی بر دلایل واقعی بازداشتها برداشته خواهد شد . اما تردید همچنان باقی خواهد ماند تا زمانی که روشن شود بازداشتها بنفع مردم بوده موجب رهایی آنان از زیر سلطه سیاهکاران (Dark Ones) خواهد شد. بدیهی است اطلاعات غلط و وارونه نیز بوسیله آنانی که هنوز تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) هستند پراکنده خواهد شد ولی ما بر همگان آشکار خواهیم نمود گه ارتش پشتیبان بازداشت کنندگان است . آنها جوخه های اعدام نیستند و از سلاحهایشان تنها وقتی بهره خواهند گرفت که مورد حمله واقع شوند. 

اولین اقدامات حقیقی ما را قادر خواهد کرد نقشه های خود را بدون دخالت کسانی که قصد به تاخیر انداختن آنها را دارند باجرا درآوریم . البته نیاز خواهد بود به پافشاری  برای تشکیل دولتی موقت از نمایندگانی که راستگویی و درستکاری آنان به اثبات رسیده از کسانی که هم اکنون مسولیتها و تعهداتی نسبت به مردم دارند تا بالاخره نشان داده شود که وعده های ما حقیقی است و حقوق حقه شما بازگردانده می شود. کارها باید بترتیب انجام شوند و وقتی ما اطمینان حاصل کردیم که دیگر خطری در کار نیست ، خواهیم توانست دیگر بخشهای نقشه خود را عملی سازیم. 

نیاز به مالیدن چشمهایتان (از فرط تعجب) بواسطه اتفاقاتی که می بینید و یا درباره آنها می شنوید نیست  ، چه این عارفان (Lightworkers) هستند که سرنوشت شما را بدست می گیرند. حتی آنهایی که خارج از آمریکا زندگی می کنند در برنامه قرار دارند و پاکسازی تمام جهان را در بر خواهد گرفت. در حقیقت این نقشه ایست برای کسانی که آماده عروج (Ascension) هستند و بطور طبیعی بر کسانی که برنامه دیگری (بهتری) برای زندگی خود دارند اثر خواهد کرد. حق انتخاب بدنبال آزادی خواهد آمد و در نهایت هر کسی در طبقه ای (از دیدگاه روحی) که باید ، قرار خواهد کرفت . 

امدتهاست که ما در انتظار تماس با شما از طریق اعلام رسمی وجود و حضور خود (Disclosure) هستیم . با اتفاقاتی که می افتد آندسته از افرادی که سوگتد به رازداری (زمامداران و فرماندهان سیاهکار خود و عدم افشای وجود و حضور ما) خورده اند نیز از آن تعهدات رهایی یافته تجربیات خود را مبنی بر واقعیت وجود ما (و حضورمان در صحنه) بیان خواهند کرد.  در حال حاضر شما اطلاعات زیادی درباره ما دارید ولی وقتی که قضیه برای عموم انتشار یافت ، خبر به آنهایی که معمولا این گونه اخبار را دنبال نمی کنند و یا ناباورند نیز خواهد رسید . کارهای زیادی باید انجام شود تا مردم قبول کنند که ما نه تنها دوستان بلکه اقوام و خویشان آنهاییم. اگر چه ما معتقدیم که حضور ما بزودی چگونگی کار را نشان خواهد داد و از فرود (سفینه های ما) بر روی کره زمین استقبال خواهد شد. البته ما نیازمند تشکیل گروههایی که بخشهایی از نیروی پاکسازی را شکل دهند هستیم. 

همه چیز بموقع خود انجام خواهد شد و کارها بمجرد شروع سرعت خواهند گرفت چرا که کارهای زیادی باید فقط طی چند ماه صورت گیرد. ما احساس می کنیم که هیجانات ناشی از اندیشه آزادی از زیر سلطه قدرتمداران در حال افزایش است و این مهم زندگی را (از تاریکیها) بسوی نور (راستی و حقیقت) بالا کشیده . اتمام این زمان از اعصار بسیار گذشته برنامه ریزی شده و با وجود همه اندیشه های مخالف کمک به شما، اکنون سر رسیده . تلاشهای ما و آنهایی که در مراحل بالاتر (روحی) هستند راهنمای شما برای رسیدن به این برهه از زمان بوده و اکنون شما در شرف بدست آوردن موقعیت شگفت انگیز عروج هستید. شما در عمق وجودتان همیشه احساس می کردید که شرایط کنونی با بازگشت شما به طبقات بالای روحی پایان خواهد یافت . آنجا محلی است که شما از آن آمده اید و این همان محلی است که شما سزاوار بازگشت به آن بعنوان موجودات نورانی هستید . طبقات پایین (روحی) منزلگاه آنانی است که درگیر و آلوده تاریکیها شده بسوی آن به پایین کشیده شده اند. ولی آنها نیز از حضور در اطراف شما سود برده اند حتی اگر معترف به وجود نور نباشند. 

متوجه باشید که بسیاری از روحها که عروج نکردند الزاما شکست خوردگان نیستند بلکه هدف در تداوم تجربیات خود در آن راه دارند. بنابر این در مورد کسانی که راهی بجز راه شما برگزیده اند قضاوت نکنید و اجازه دهید آنها هم همان حق انتخابی را که شما در باره سرنوشت خود دارید داشته باشند. ممکن است حقوق شما در مواقعی نقض شده باشد ولی همیشه با اراده الهی به شما باز گردانیده شده است. خداوند را و مادرمان ، کره زمین (Mother Gaia) را که هر دو همانند والدین شما هستند همیشه بخاطر داشته باشید که همواره شما را در مد نظر داشته به کمکتان شتافته اند حتی اگر شما از مرجع آن کمکها بی اطلاع بوده اید. اکنون بسیار خوب و زیبا خواهد یود که شما بدان اعتراف نموده سپاس خود را نشان دهید. اندیشه ای عاشق گونه و یا دعایی در این باب عشق و نور بیشتری بشما باز خواهد گردانید و این کار قانون جذابیت (Law of Attraction) است که از بالاترین طبقات (روحی) عمل می کند. 

عزیزان ، از این پس قضیه به آهستگی آسانتر می شود و ما همگام با شما بوده اطمینان می دهیم که با این راه درازی که آمده اید هرگز در لحظه آخر شکست نخواهید خورد. البته تغییرات ظاهری و فیزیکی (روی کره زمین) بوجود خواهند آمد ولی از آنجاییکه میزان نور افزایش می یابد وسعت تغییرات تا بدان شدت که برخی پیش بینی کرده اند نخواهد بود. خرابیهای وسیعی برای بازگردانیده مادر زمین (Mother Earth) به شرایط با شکوه پیشین خود مورد نیاز نیست در حالیکه باید اجازه انجام آنچه که لازم هست نیز داده شود. ما می توانیم به مادر زمین که بطور قطع قصد ندارد فعالیتهایش آسیبهای ناروا به زندگی (مردم و دیگر موجودات زنده) برساند کمک کنیم. مردم با اعلام خطرهای کافی می توانند از مسیر آسیبها کنار روند و ما نیز برای کمک در محل حاظر خواهیم بود. ما نباید وجود موجودات درون کره زمین (Inner Earth) را نیز فراموش کنیم که آماده اند که به سطح کره زمین فرا خوانده شوند . آنها پیشنهادات و پیشکشهای فراوانی برای شما دارند. آنها نیز از هزاران سال پیش از اعضا خانواده (اقوام) شما هستند و مسرور خواهند شد که دوباره با شما در ارتباط باشند. 

شما در واقع مخلوطی از موجودات تمدنهای کرات دیگر و عمدتا آنهایی که منشا انسان گونه (Humanoid) دارند هستید. آنها به کره زمین خواهند آمد تا (اقوام) خود را ملاقات کنند و شما نیز ملاقاتهای نشاط آور بسیاری با آنها خواهید داشت چرا که حافظه (اصلی) بشما بر خواهد گشت . بنابراین خواهید دید که شما همانقدر موجودات فضایی هستید که آنهایی که (از دیگر کرات آمده اند و ) ظاهرشان با شما فرق دارد. تحت هر شرایطی ما همه یکی و از خداییم و بهمین دلیل خواهش می کنیم دیگران (موجودات همه کرات) را از خود دانسته و در تمام اوقات مهربان و ملاحظه کار باشید

من سالوسا و از کره سایروس و خوشحالم شما به انتهای راه طولانی تجربه دوگانگیها (Duality) نزدیک می شوید. 

با تشکر . سالوسا 


 
Website: Tree of the Golden Light
 
 Translator: Behi
World UFO Day | Contribute


Translations

 
 

Wednesday, June 27, 2012

SaLuSa 27:06:2012


   
SaLuSa 27-June-2012سالوسا   ۷ تیر ۱۳۹۱

عملیات شروع شده اند ولی همانگونه که شما نیز متوجه شده اید هنوز اخبار به رسانه های همگانی نکشیده است ولی اخبار بسیار مهم خواهند بود بالاخص وقتی که بیش از این نتوانند پنهان نموده از آن بگذرند. حکومتها همیشه دوست دارند همه چیز را زیر کنترل داشته و همواره خبرهای مربوط به تظاهرات و شورشها را از عموم مخفی دارند ، گرچه وقتی که رسانه ها به اخبار واقعی پشت پرده پی بردند طرف مردم را خواهند گرفت . طبعا خواهند بود کسانی که با وقایع مقابله خواهند کرد از ترس از اینکه اثرات ناگواری در اوضاع آنها داشته باشد. معمولا مردم (قدرتمند) نمی خواهند با ایده از دست دادن قدرت و در برخی موارد ثروت ناحق خود روبرو شوند. هیچ کس نخواهد توانست از تغییرات مالی و یا تقسیم ثروت خود فرار کند که البته با گنجانیدن صندوقهای ذخبره امانی (Trust Funds) که فقط به این منظور تدارک شده اند قضیه بارزتر و قوی تر خواهد شد. اطمینان داشته باشید که برنامه ریزیهای بسیار زیادی برای تامین و تدارک مایحتاج عموم مردم در دوران بحران بعمل آمده است . البته رسیدگی به همه امور نیاز به وقت دارد ولی اول باید سیستم قدیمی از صحنه روزگار پاک و سیستم جدید جایگزین آن شود. 

بدیهی است در آخرین لحظات احتمال وجود ناهماهنگیهایی وجود خواهد داشت ولی این امر هرگز در اجرای بافت اصلی ماموریت ما تاخیری بوحود نخواهد آورد. اگرچه فشار روزافرونی بر دوش نفرات خط مقدم است که کار را هرچه زودتر شروع کنند. این کار برنامه ریزیها و هماهنگیهای زیادی لازم دارد ، هرچند ما بیشتر پشت صحنه ایم ولی می تولنیم نفوذ کافی در بحرکت درآوردن کارها داشته باشیم. در واقع در برخی موارد خاص از جمله اوقاتی که حاکمان خونخوار تاریکیها (Cabal) قصد اجرای عملیات دروغین و گمراه کننده داشت ما خود (برای مقابله با آنها) در قلب صحنه حاضر بودیم. مثل همیشه تشویق ما اینست که شما خود کار خود را بدست گیرید چه هرگز این قصد نبوده که ما کار شما را انجام دهیم  ، دلیل آن وجود اعمال گذشته (Karma) شماست و این انتظار می رود که شما آنچه را که خود کرده اید پاک کنید ،  در حقیقت این موضوع به گذشته بسیار دور بر می گردد که شما خودتان هم در زندگانیهای (تناسخها)  متعددتان در شرایط مشابه (سیاهکاریها) بودید.

بی تردید شما پیشرفت زیادی (در جذب نور و دفع تاریکیها) از زمان ورود به قرن جدید (قرن بیست و یکم) کرده اید ، با این حال باید تلاش بسیار زیادی برای جلوگیری از موفقیت نقشه مفسدان جهانخوار (Illuminati) بعمل آورید . ما خود بخشی از کار را با روشن (مطلع) کردن مردم درباره تهدیدهایی که بر علیه آزادی آنهاست عهده دار و البته بسیار هم موفق بوده ایم . قبل از آن مردم به آرامی در حال پذیرش تغییرات گام به گام خاینانه ای که پایمال کننده حقوق آنها بود ، بودند. این اندیشه که سیاهکاران (Dark Ones) خطاناپذیرند (همه کارهایشان تعمدی است) این اجازه را بما داد که با بهره گیری از شیوه استکباری خودشان آنها را غافلگیر کنیم. 

باید که آینده نزدیک بر شما شیرین و خوشایند باشد چرا که شما خواستار بازگیری حاکمیت خود خواهید بود و این همان چیزی است که بر شما رواست چرا که برای مدتهای مدیدی با شما بسان بردگان رفتار شده است. بصورت شخصی اهمیت چندانی ندارد که در گذشته چه کرده اید چرا که شما به کره زمین آمده اید که دوگانگیها (Duality) را تجربه کنید . همه شما پستی ها و بلندیهای فراوانی داشته اید ولی آنچه که امروز (در این تناسخ) هستید مهم است . همگی موکول می شوند به درسهایی که آموخته اید و برای تعالی و تکامل شما لازم بودند و شما خود می دانید که در کجای کار هستید. اگر شما خود را از نور (راستی و حقیقت) می دانبد ، بدون تردید در همان راه گام برداشته اید و در حال تخلیه همه سنگینیها (تاریکیها) هستید که بر شما انباشته اند. شما شروع به درک واقعیت وجود خود خواهید کرد . زندگیتان را بر مبنای خواسته خود که نورانیت است ادامه دهید و البته شما خود بهتر از هر کس می دانید که چه می کنید. خوش قلب و مهربان باشید و همه روحها (مردم) را دوست بدارید و اگر توانستید چنین کنید شما بدرستی در راه عروج (Ascension) هستید. 

وقت آن نزدیک است که جوامع مختلف نیازمند پیوستن بیکدیگر برای کمک و مساعدت به آنهایی که از اتفاقات روز جهان گیج و مبهوتند ، باشند . چنین بنظر خواهد رسید که جهان وارونه شده و آینده نامشخص است . در برخی از نواحی احتمال بروز دردسرهایی بواسطه کمبودهای حاصل از اعمال محدودیتها می رود . بنابر این مهم است که در چنین مواقعی بفکر یکدیگر باشید. مشکلات موقتی بوده بطول نخواهند انجامید ، چه ما بخوبی آماده ایم و حتی می دانیم چه مناطقی به کمک نیاز خواهند داشت . با آینده با پیش بینیهای شادمانه روبرو شده در حفظ صلح که در این ایام ضروری است بکوشید.

ما از فدراسیون کهکشانی (Galactic Federation) خوشحال خواهیم شد که بالاخره شما نتیجه کارها را که برای خاتمه دادن به تمامی محدودیهایی که زندگی شما را به بدی و دشواری کشانده به بینید. کنترل کنندگان (سیاهکاران) در حال خروج (از زندگی شما) بوده و محدودیتهای شدیدی بر قدرت وسیع مالی آنها که برای عملیاتشان استفاده می شد اعمال شده است و وقتی تغییرات در شیوه های بانکداری نیز بوجود آید ، بیش از پیش از قدرت آنها خواهد کاست . بیش از این معاملات پشت پرده و غیر قانونی غیر ممکن نخواهند شد و معاملات شفاف و روشن همه روزه انجام خواهد شد چون معامله گران سرکش از صحنه رانده خواهند شد . اگرچه بسیاری از این گونه معاملات از دستگاه بالاسر (دولت)  سرچشمه گرفته اند که البته تغییرات در آنهم برای مسولیت پذیری بیشتر اعمال خواهد شد. شما مردم توانمندی هستید که بخوبی می دانید چه کارهایی باید انجام شود و ما هم روی ان کارها اقدام خواهیم کرد. 

هوشیاری و بیداری شما در حال افزایش است و این خود علامتی خوب و اطمینان بخش برای شماست که در شرف رسیدن به سطحی (از هوشیاری) هستید که عروج کنید و مزیت آن بر اینست که احتمال عقب گرد شما خیلی ضعیفتر شده و آسانتر است که تمرکز خود را بر نور حفظ کنید. شما در حال دریافت کمکهای فراوانی هستید . ماههای آخرین (سال ۲۰۱۲) دارای نقاط کلیدی (مقاطع مهم) هستند که به تعالی شما کمک خواهند کرد . ما همچنان تایید می کنیم علیرغم همه تاخیرها ، همه کارها بخوبی در حال اجرا و ما آماده جهش برای عملیات خود بمجرد دریافت دستور هستیم. در واقع ما هم اکنون در روی کره زمین و بصورت غیر آشکار حضور داریم چه ما پایگاههایی در اختیار داریم که بما امکان دسترسی آسانتری به متحدانمان می دهد . این مهم همچنین بما این امکان را می دهد که آن عده از اعضا مفسدان جهانخوار را که در اندیشه تسلیم شدن نیستند ساده تر تعقیب کنیم. 

آرزو می کنیم که رسانه های همگانی شما تردید خود را در پخش اخبار واقعی کنار بگذارند ، چه اگر صادقانه عمل کنند می توانند خبرها و اطلاعات را به مردم بیشتری که ایده اندکی از آنچه که می گذرد دارند برسانند. در همین احوال انتظار ما از شما اینست که خبرها را هروقت و هرکجا که ممکن است پخش کنید . بزودی متحدان ما این امکان را خواهند داشت که صدایشان را به عموم برسانند . ارتباطات در صدر لیستهای ما قرار دارد و ما بزودی سیستم جدیدی را به شما معرفی خواهیم کرد که بسیار پیشرفته تر از آنست که شما هم اکنون دارید . ما علاقمندیم همگان قادر به استفاده از آن باشند و البته آن بوسیله انرژی مجانی کار خواهد کرد. 

من سالوسا و از کره سایروس و متشکرم از پشتکار مداوم شما. 


با تشکر - سالوسا

 
Website: Tree of the Golden Light
 
 Translator: Behi

 

World UFO Day | Contribute

Translations

invocation