TEXT

They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

keshe

Tuesday, July 31, 2012

30.7.12

  SaLuSa 30 July 2012

سالوسا ۹ مرداد ۱۳۹۱

عزیزان ، همانگونه که تعداد دیگری از منابع نیز باطلاع شما می رسانند ، زمان فرمان الهی مبنی بر اعلام سریع حضور ما رسیده است. ما تحمل بسیار زیادی از خود نشان داده و به رهبران (کشورهای) شما شانسهای فراوانی داده ایم که گامهای (اساسی) برای آزادی شما از زیر کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) بردارند ، ما می دانیم که آنها (رهبران شما) نیز مانند بسیاری از مردم از ایشان (مفسدان جهانخوار) می ترسند ، ولی باید این (ترس) کنار گذاشته شود تا حقایق آشکار شوند. المپیک توجه همه جهان را بخود جلب خواهد کرد ، و ما راه بهتری برای آشکار کردن موضوع بفکرمان نمی رسد. زمان بسرعت می گذرد و ما باید شانس انرا داشته باشیم که حضور خود را بشما اعلام کنیم.

بعضی ها هنوز تصمیم به عدم باور یا قبول پیامهای ما دارند ، ولی این (حق) انتخاب آزاد آنهاست و ما بدان حرمت می گذاریم. اگر چه این امری مهم در زمینه عروج (Ascension) است و در روزهای نهایی کاربردهای زیادی خواهد داشت. ما بیش از این نمی توانیم منتظر بمانیم. متحدان ما تا آنجا که انتظار معقول می توان داشت پیش رفته اند. آنها یه اختیارات تام بمنظور پیشرفت فزاینده ای در جهت اتمام ماموریتها و مسولیتهای خود دارند. بنابراین ، بزودی روشنگریها بدون پنهانکاری از طرف سیاهکاران (Dark Ones) باجرا در خواهند آمد. زندگی شما (در این دوران) تا حدی وارونه شده ، اگرچه بسیاری از مردم خود را برای آن آماده کرده اند. امیدواریم که برخی از رهبران (کشورها) به درخواستهای ما توجه کرده و منتظر نباشند که ما مجبور به دخالت قهر آمیز شویم ، گرچه اگر لازم باشد ، ما آماده ایم.

آینده نزدیک نشان خواهد داد آنهایی که از نور (راستی و حقیقت) هستند با حمایت ما پا پیش گذاشته اختیار را از کسانی که از نور نیستند خواهند گرفت. ما خواستار توقف کامل همه عملیاتی که در دست اجرا و یا پیشنهاد شده (بوسیله سیاهکاران) و بطور عمدی متوجه شما مردم کرده اند تا آزادی قلیلی هم که دارید از شما بگیرند ، هستیم. شما افراد زیادی در مقامات بالا داشتید که فاسد شده اند و نمی دانید به چه کسی می توانید اعتماد کنید. این باید تغییر یابد و ما همان کسانی هستیم که در این باب به شما کمک می کنیم. چرا که ما دقیقا می دانیم مردم در چه سطحی از نور بوده و آیا علاقمندی به خدمت به دیگران را در قلب خود دارند یا خیر.

ما می دانیم که شما سهم خود را از ناراحتیها و غمها طی چند سال گذشته داشته اید، وقتی انتظاراتتان بدلایل مختلف نقش بر آب شدند. خداوند بما قدرت و توان اعطاٌ کرده و ما دلیلی بر اینکه چرا المپیک نباید موقعیت مناسبی برای اعلام رسمی وجود ما و کمکمان به تعالی شما باشد ، نداریم. پایان این دوره زمانی خود به تنهایی یک رویداد تاریخی است که مدتها درباره آن در سرتاسر جهان هستی صحبت خواهد شد. همانگونه که بارها گفته ایم این یک رویداد منحصر بفرد است که شما بهمراه مادرمان کره زمین عروج می کنید. پیروزی بدون تردید شما ، اطمینان بخش آینده جهان هستی (Universe) است. بسیاری از تمدنهای (آسمانی) به عروج قریب الوقوع شما با حیرت و احترام آمیخته به ترس می نگرند.

هرچند شما خود را برای این زمان آماده نموده اید ، ولی ما می دانیم که نفس شما به شماره افتاده (خسته شده اید) چه این یک روند عظیم در مقیاس جهان هستی است. بهر شکل و طریق همه روحها در این امر دخیل بوده اند. تا آنجا که به خداوند مربوط می شود هیچ اشتباهی در کار نبوده و همه چیز در حد اعلای درجه کمال است ، بنابراین شما می توانید اطمینان داشته باشد که در نهایت ، هرکسی در جایی که خودش در نظر دارد ، قرار خواهد گرفت. شما سفری طولانی (در راه تکامل و تعالی خود) پیموده اید که شما را به اینجایی که امروز هستید (از دیدگاه عرفانی) رسانده ، و آینده شما در تداوم آن در فاز بعدی تکامل شماست. وقتی که بدان می اندیشید ، از اینکه این حرف چه مفهومی دارد ترسی بخود راه ندهید ، چه بموقع خود بشما گفته خواهد شد. اطمینان داشته باشید که بسیاری از موجودات عرفانی ، همراه شما در این سفر (عرفانی) بوده شما را بهتر از خودتان می شناسند و پیشرفت شما بشیوه ای که دقیقا مناسب شماست انجام خواهد شد.

کاربران نور می توانند بعضی مسولیتها را عهده دار شده به مردم اطراف خود اطمینان داده ، آرامشان نمایند تا از اتفاقاتی که در شرف وقوعند نهراسند. ما امکان این عمل را طی چند روز اولیه نخواهیم داشت ولی خیلی زود آزادی و امکان آنرا خواهیم داشت که با شما بطور مستقیم صحبت کنیم. ما از روشهای شما که برای ما بسیار کهنه و قدیمی هستند استفاده نخواهیم کرد ، چه آنچه گه ما داریم چنان است که هیچ عضو باقی مانده (حاکمان جهانخوار) قادر به جلوگیری از ارتباط ما با شما نخواهد بود. ما شما را بخوبی می شناسیم و تعداد زیادی اطلاعیه ضبط کرده آماده داریم که بطور دقیق بشما رله خواهیم کرد بنحوی که شما خواهید فهمید. ما هم باندازه شما از اینکه بالاخره شما را ملاقات خواهیم کرد در هیجان هستیم. ولی اول باید اولین کار را انجام داد و اعتراف به وجود ما مهمترین آنهاست.

این بما اجازه خواهد داد که بواسطه کمکهای زیادی که از طرق مختلف به تمدن شما کرده ایم شناسایی شویم ، که چقدر کار کرده ایم بدون کوچکترین تبلیغ (و چشم داشتی). این کمکها از هزاران سال پیش شروع می شود وقتی که شما در نژادهای مختلف زیادی روی کره زمین تناسخ یافتید. اینها بخشی از تجربیات شما در تعالی و رشد عرفانی شماست در راه بازگشتتان به طبقات بالاتر (عرفانی) که از آنجا آمده اید. بخاطر داشته باشید که شما برای زندگی روی کره زمین داوطلب شده اید که بشما شانسهای زیادی درباره شناخت دوگانگیها (Duality) داده است. شما همه قدرت اینرا دارید و می شود گفت که بشدت سختی کشیدید ولی بنحو احسن کارتان را انجام دادید. شما دیگر بار در این شرایط زندگی نخواهید کرد مگر اینکه بنا به دلایلی خودتان تمایل به آن داشته باشید.

شما هنوز باید عملکرد خطوط مختلف زمانی را فرا گیرید و نیز طبقات (عرفانی) مختلف بسیار زیادی را که همه را بموقع مناسب و وقتی برای شما ارزشمند (کارآمد) باشند بشما گفته خواهد شد. با این حال بشما یادآور می شویم هرچه که (در گذشته) وجود داشت ، هنوز در سطوحی وجود دارند ، بهمین دلیل است که شما می توانید در زمان به عقب رفته و زندگی گذشته خود را درباره زندگی کنید. البته شما همچنان می توانید به آینده سفر و همه احتمالات را به بینید. این همان روشی است که بسیاری از پیش گویان استفاده کرده و آینده را پیش بینی می کنند. ولی البته این در حال تغییر است. بهمین سبب است که بشما توصیه می شود اصلح اینست که به پیش بینیهای قدیمی مذهبی زیاد محکم نچسبید ، چه زمان می تواند نتیجه رویدادها را تغییر دهد. بعنوان مثال زمان حال شما بهیچ وجه بشکل فاجعه باری که پیش بینی شده بود نخواهد شد. شما خودتان و مادرمان کره زمین را (بسیار از نور ضعیف) بالا کشیده اید و نور (راستی و حقیقت) بشدت رشد کرده بنحوی که راه را برای تغییرات بشدت صلح آمیز آماده نموده است.

من سالوسا و از کره سایروس (Sirius) و شما خواهید دانست که هفته آینده ، آخرین شانس رهبران شماست که در مقابل خواستهای ما واکنش نشان دهند. اگر ما دگرباره نادیده گرفته شویم ، ما خود اقدام خواهیم کرد و خودمان را بنحوی معرفی خواهیم کرد که بیش از این نادیده گرفته شده و یا پنهانمان نتوانند کرد. بلی ، ما (به آنها) مهلت داده ایم تا روز شنبه چهارم آگوست و نه بیشتر ، قبل از اینگه ما اختیار کار را بدست خود گیریم.

با سپاس - سالوسا

 
Website: Tree of the Golden Light
 

 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Translationshttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC - UPDATED


http://salusainfarsi.blogspot.pt/ - FARSI  -  NEW


Originals and translations of Galactic Messages available at

Sunday, July 29, 2012

25.7.12

  SaLuSa 25 July 2012


سالوسا ۴ مرداد ۱۳۹۱

ما مدتهای طولانی همراه شما بوده ایم و چون شما مدت مدیدی است که در انتظار پایان دوره دوگانگیها (Duality) هستیم. شما با چالشهای فوق العاده (سنگینی) روبرو بوده اید و با اینحال به نور و عشق که از منابع مختلفی بسوی شما روان شده واکنش نشان دادید. نیروهای برتر (نوری) که در پشت نقشه روشنگری و بیداری شما هستند ثابت کردند که تصمیم درستی گرفته اند. چنانچه هم اکنون شما در آستانه عروج (Ascension) ایستاده اید. هیچ یک از دو نفر شما تجربیات کاملا مشابهی نداشته اند در حالیکه بسیاری از شما اکنون آماده اند که آخرین گامهای تعالی و عروج را بردارند. همچنانکه نژاد شما در سراشیبی درون عصر تاریکیها (Dark Ages) لغزید ، نور کمی هم که داشت سرکوب و آن بخش از مردم (که می دانستند چه چیزی در حال وقوع است) با تهدید مرگ در صورت سخن گفتن ، ساکت شدند.

امروز شما آزادی بیان بسیار زیادی دارید ، با اینحال آنهایی گه خیلی درباره حقایق صحبت می کنند هنوز در هراس از دست دادن جان خود هستند. طبیعتا ما چنین اشخاصی را حمایت و حفاظت می کنیم ، تا آنجاییکه با سرنوشت مقدر شده ایشان مغایرتی نداشته باشد. هم ما و هم پادشاهی فرشتگان می توانیم در صورت لزوم حفاظت کامل آنها را عهده دار شویم. چه برخی از روحهای بسیار مهم به دفعاتی بیش از آنچه که شما تصور کنید نجات داده شده اند. البته در جای خود ، شما همه مهم هستید و هر یک از شما فرشته ای دارد که در تمام مدت زندگیتان با شماست. بیشتر اتفاقات بسیار مهمی که برای شما می افتند تصادفی نیستند. در حالیکه شما اصلا از چگونگی بوقوع پیوستن آنها آگاه نیستید.

وقتی که شما آرام و در صلح درونی خود هستید امکان تماس با خویشتن متعالی (Higher-self) خواهید داشت ولی اشکال اینجاست که مردم به توصیه هایی که (از طریق خویشتن متعالی آنها) می شود توجه نمی کنند. بنابراین اگر شما از مسیر سرنوشت اصلی خود دور افتادید دلیلش فقدان کمک از طرف فرشتگان راهنمای شما نیست. در نهایت این خود شمایید که تصمیم می گیرید چه باید کرد ولی با تصمیمات ، مسولیتهای نتایج حاصل از آنها نیز همراه است. بطور عمومی می توان گفت که شما برنامه ریزی شده اید که در جهت منافعتان عمل کنید و این غرور شماست که اعمال شما را کنترل می کند. وقتی که شما در حال تغییر ، بالاخص وقتی در حال افزایش ارتعاشات (نوری) خود هستید ، او (غرور شما) می تواند شما را قانع کند که همچنان در مسیر قبلی (با نور ضعیف) حرکت کنید.

این غیر قابل باور نیست که شما اینهمه به عروج (Ascendion) نزدیک هستید. در حالیکه تغییرات زیادی حاصل نشده اشت. با این حال هیچ دست آوردی بدون برنامه ریزیهای فراوان بدست نیامده. حتی وقتی که رویدادها آشکار می کنند که ما بصورت ابدی در حال تنظیم کردن امور هستیم ، چرا که زمان بندیها تغییر کرده اند. رخدادهای زیادی در پشت پرده ها در حال وقوعند و ما مجبوریم وقتی که امنیت برقرار است اقدام کنیم. این نیاز به بردباری زیاد از طرف شما دارد ، چرا که در موقعیتهای متعددی ما فکر کردیم که وقت اقدام رسیده در حالیکه در لحظات آخر (سیاهکاران) آنها را خنثی کردند. ما آن (موارد را تجربه کرده) و اکنون گامهای بلندی (در این زمینه) برداشته و آماده مواجه شدن با هر سناریویی بوده می دانیم صرف نظر از هر اتفاقی که بیافتد ، شما به عروج (AScension) خود خواهید رسید. همانگونه که بیشتر اوقات گفته ایم این عروج است که بحساب می اید و اصلا مهم نیست که چه راهی را برای رسیدن به آن انتخاب می کنید.

آرامش خود را حفظ کرده درگیر پیامهای مملو از ترس نشوید. چه منابعی وجود دارند که آرزومند پایان فاجعه بار این دوره (زمانی) هستند. علیرغم همه پیش بینیهای آنچنانی ، شما خواهید دید که چند ماه آخر بسی آرامتر از آنست که به شما گفته شده است. البته مادرمان زمین در برخی تغییرات و فورانهای (آتشفشانی) دست دارد که موجب زمین لرزه ها و ایجاد خسارات شده در بعضی اوقات زخمی ها و تلفاتی نیز در پی خواهند داشت. غرق شدن اراضی زیادی (در دریاها و اقیانوسها) مدتها پیش ، پیش بینی شده ولی امکان چنین رویدادی مدتهاست که از میان رفته. (شما می توانید) از نااستواری (اراضی) محلی خود آگاه باشید و اگر در سواحل (دریاها) زندگی می کنید ، معلوم است احتمال آسیب پذیری بواسطه توفانها خواهید داشت. در این حالت ، شما می توانید در مورد شرایط خود تصمیم گرفته گامهای لازم در جهت تاٌمین امنیت خود بردارید.

بطریقی ، مسایل با آنچه که شما در زندگیهای (تناسخها) خود تجربه کرده اید کمی متفاوتند ، چه همه بر مبنای سرنوشت (Life Plan) بوده و شما هم آنها را طبق برنامه به آخر رسانده اید. انتقال شما (به طبقه بالاتر عرفانی) نیز بخشی از برنامه بوده است. باور کنید یا نه ، شما همچنان قبول کرده اید زمان و روش خروجتان از هر یک از زندگانیهایتان (تناسخها) را. در ارتباط با این زندگی (فعلی) نیز سرنوشت شما تعیین شده ، مگر اینکه شما آنرا با خودکشی کوتاهش کنید که البته کاری است توصیه ناپذیر ، و گرنه شما یا درخواهید گذشت قبل از عروج ، یا عروج خواهید کرد و یا به کره دیگری جهت ادامه تجربیات طبقه سوم (عرفانی) که (هم اکنون در آن هستید) منتقل خواهید شد. هر نقشه ای که طرح کنید ، همان بهترین نقشه ایست که بفکر شما رسیده که اگر آینده متعالی شما در آن باشد ، خواهید توانست در طبقات (مختلف) عرفانی (همچنان) عروج کنید. بنابراین (بدان بیاندیشید) ، درک و قبول کنید که تجربیاتتان بر اساس نبازهای (روحی) شماست و مهمترین (فلسفه و دلیل زندگی) پیشرفت عرفانی شماست.

شما ضرب المثلی دارید که می گوید: استخوانهایمان را خرد کرده است ، ولی این آنچیزی نیست که در زندگی باید انتظارش را داشت یا برایش خلق شده باشید. خدا بشما ازادی راٌی داد و این خود شما هستید که مسیر زندگی (سرنوشت) خود را ساخته اید. تصمیم با شماست که سرنوشتی آسان یا دشوار داشته باشید ولی انسانها عادت دارند که (همیشه) مسیر مشکل را بسوی منزلگاه انتخاب کنند. اگوچه این بدان معنی است که درسهای زیادی نیز فرا می گیرید که بعدها بکارتان خواهد آمد. ممکن است قضیه را بدینگونه بیان کرد که اشتباه کردن گناه نیست ، چرا که همه ایده دوران دوگانگیها(Duality) بر افزایش چالشهاست. البته چیزی بنام گناه اصلا وجود ندارد و بطور قطع شما هم نه در گناه آفریده شده اید و نه گناهکارید. صحیحتر اینست گفته شود که شما بدنیا آمده اید با سرنوشتی (Karma) که بشما این شانس و امکان را می دهد که اشتباهاتی که (در زندگانیهای گذشته داشته اید) جبران (باز آموزی) کنید. بهمین دلیل است که خدا در اموری که به آزادی انتخاب مربوط می شود دخالتی نمی کند.

سطح هوشیاری پس از عروج افزایش یافته و شما بعنوان یک موجود نوراتی از مرحله وسوسه به ارتعاشات نوری ضعیف خواهید گذشت. در حقیقت آنها بیش از این مورد علاقه شما نبوده ، شما بدنبال رضایت و دست آوردهایی با سطح ارتعاشات نوری بسیار بالاتر خواهید بود. احساس شما بسیار قوی تر شده و خرسندی و لذت (حضور) در سطوح بالاتر (عرفانی) بسی جبران کننده تر از آنچیزهایی است که متصور از دست دادنشان (در طبقه ای با انرژی نوری پایین) خواهید بود. در حقیقت افکار و شیوه تفکر شما ارتقاٌ وافری یافته و تجربیات (و خاطرات) دوران دوگانگیهایتان رنگ خواهند باخت. بنابراین به سطح فعلی (عرفانی) خود نچسبید ، البته مگر آنکه احساس کنید که هنوز آمادگی عروج ندارید. تصمیم با شماست و این شما هستید که انتخاب کنید چگونگی تجربیاتتهان در زندگانیهای آینده.

من سالوسا و از کره سایروس (Sirius) و فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) و ما شاهدیم که بسیاری از کشورهای غربی در حال اقدامات قانونی بر علیه فسادهای مالی هستند. ما همچنان شاهدیم که بیشتر آنان در حال تحقیق و بررسی هستند تا به بینند که این سرطان (فساد مالی) تا چه حد ریشه دوانیده. این (اقدامات) نتایج بسیار خوبی داشته ، سرعت بخش فرا رسیدن زمانی خواهد بود که دیگر مقامات از قبیل سیاستمداران نیز برای پاسخگویی به اعمالشان احضار شوند. در نور خود با قدرت بایستید و بدانید که پیوسته و از طریق منابع بسیاری عشق به شما عرضه می شود.


با تشکر - سالوسا

 
Website: Tree of the Golden Light
 
Translator: Behi 
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

Translationshttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC - UPDATED


http://salusainfarsi.blogspot.pt/ - FARSI  -  NEW

Saturday, July 21, 2012

18.7.12
 

 

SaLuSa 18 July 2012

سالوسا ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۱

مدتی است که ما دخالت سیاهکاران (Dark Ones) را در امور عروج (Ascension) شما محدود کرده ایم. با همکاری با متحدی خود به آنها همه گونه شانس بمنظور پذیرفتن تغییرات داده ایم. اگرچه هنوز تردیدهایی در بخشهایی از آنان وجود دارد ، اما علاقمندیم باطلاع برسانیم که وقت آن رسیده که شما اقدامات خود را شروع کنید. ما می دانیم که شما موفق خواهید شد و ما نظاره گر همه اتفاقات خواهیم بود. تمامی نیروهای نور (راستی و حقیقت) بر علیه سیاهکاران صف کشیده اند و (با یاری دادن) به شما اطمینان می دهند که شما به هدفتان در از سر راه برداشتن کسانی که مقابلتان ایستاده اند خواهید رسید. با این اقدامات شما شادمانه بسوی عصر جدید (New Age) گام بر خواهید داشت. آنچه که اتفاق می افتد بخشی از نبرد شما بر علیه آنانی است گه طرح مرگ شما را ریخته اند و دیدن پیروزی شما امری بسیار مهم است. هر راهی را که انتخاب کنید پیروزی با شما خواهد بود ولی ما مایلیم که شما مقرراتی را در این باب بپذیرید. شما نیاز به شلیک گلوله و آتش نخواهید داشت ، بدین سبب که شما قانونی در میان خود دارید که که ما هم جزیی از آنیم و نیز بسیاری موجودات قدرتمند عرفانی دیگر.

ما می بینیم که سطح هوشیاری شما در نتیجه نور زیادی که به شما می تابد ، بالاتر رفته و عده زیادی نیز (از خواب غفلت) بیدار شده اند. این خبر بسیار خوب و بدان معنی است که نیروهای نور بطور مستمر در حال افزایشند که البته نابود کننده انرژیهای ضعیفتری است که سیاهکاران (Dark Ones) از آن تغذیه می کنند. شما حتما در ملاقاتتان با کاربران نور (Lightworkers) متوجه شده اید که آنان هوای آرامش که بسیار هم نشاط آفرین است همواره با خود دارند. عزیزان شما نیز در نهایت ، خود را دریافته خواهید دانست صلح و آرامشی را که بدنبالش بودید یافته اید. هیچ کس نخواهد توانست آنرا از شما بگیرد چه صلح و آرامش شما بخش قدرتمندی از شما خواهد می شود که در ضمن محافظ وجودتان نبز خواهد شد. با خویشتن متعالی (Higher Self) خود راستگو بوده حداکثر تلاشتان را برای زندگی بشیوه کسانی که عروج کرده اند بکنید.

قدرت فکرتان را دیگر بار بشما یادآور می شویم و اینکه این خود شمایید که آینده خود را می سازید. بخصوص کنترل احساسات خود را در مقابله به شرایط و موقعیتهای چالشگر و نامطلوب حفظ کنید. انسانها علاقمندند در گرماگرم لحظات خونسردی خود را از کف بدهند و دست آخر حرفهایی که می زنند و یا کارهایی که می کنند که موجب تاسف می شود. عکس العملهای منفی به هاله (Aura) شما صدمه زده میدان نورتان را کاهش می دهد ، که البته بحالت نخست بازگردانیدنش وقت گیر است. در برخی موارد بهتر اینست که زیاد درگیر اختلافات شخصی نشوید یا حداقل بدانید که چه موقع خود را کنار بکشید. اغلب اوقات و در چنین مواردی هیچ یک از طرفین پیروز نشده و فقط غرورتان جریحه دار می شود. در مواقعی که بشدت کنترل خود را از دست می دهید ، ناگزیر به پذیرش دروسی خواهید شد که در آینده بصورت سرنوشت و بازگشت اعمال (Karma) بشما باز خواهد گشت. در واقع همه معنی زندگی همین است که در مسیر تکامل و تعالی بشما کمک می کند.

اینک مراقبت از خودتان بیش از هر وقت دیگری اهمیت دارد ، بنابراین با حداکثر نور خود زندگی کرده نمونه خوبی برای دیگران باشید. شما متوجه خواهید شد کسانی که سطح نوری مشابهی دارند بسوی شما جلب خواهند شد. آنهایی هم که بطرف عواملی با انرژی ضعیف گرایش دارند نسبت به شما تمایلی نشان نخواهند داد. و شما از زندگی در میان افرادی با خلوص نیت بیشتر لذت خواهید برد. بعنوان مثال ممکن است علاقه شما نسبت به موسیقی وقتی که شما در پی شادی و نشاط هستید ، تغییر کند. شما نسبت به سرگرمیهای عادی و روزمره بی علاقه شده بیشتر بدنبال شادی عرفانی خود خواهید بود. بعنوان یک مطالعه کننده ، بدون تردید شما بدنبال یافتن آثار نویسندگان بی شمار نورانی خواهید بود که چنین امکانی را بشما مبدهد.

همیشه روحهایی هستند که به آهستگی بیدار می شوند ، اما با توجه به سرعت گذشت زمان آنها نیاز به کمک دارند تا خود را (بموقع) برسانند. مردم چشم به همه جا برای نجات خود دارند ، هر چند راهنمایی کمک خوبی است ولی ما توصیه خود را بار دیگر تکرار می کنیم که همه دانشها در وجود خود شخص نهفته است. این امر (در شرایط فعلی) موضوع دانستن است بدون اینکه امکان توضیحی در موردش باشد. بنابراین بینش و آگاهی درونی خود را دنبال کنید که زیاد شما را به بیراهه نخواهد کشاند ، چه فقط هوای نفس و غرور شماست که در این امر دخالت می کند که آنهم بخشی از وجود شماست و بدین سبب طراحی (خلق) شده که موجب شود شما از منافع خود دفاع کنید. بنابراین قبل از هر اقدامی درباره اش فکر کنید که این مهم بشما امکان می دهد که زندگی بسیار آرامتری بدون پستی و بلندیهای غیر معمول داشته باشید.

ما معمولا اخباری از تحرکات سیاهکاران (Dark Ones) بشما می رسانیم ، چه در غیر این صورت خبری بگوش شما نخواهد رسید. اگرچه بزودی وقت آن خواهد رسید که ما بیشتر متمرکز روی رشد و گسترش نور باشد. سیاهکاران بیش از این چون گذشته تهدیدی محسوب نمی شوند و باید رهایشان کرد تا با نتایج اعمال خود روبرو شوند. شما هم تمرکز روی عروج خود نموده بدانید که راه باز است و هیچ کس از تکمیل این دوره بوسیله شما ، ممانعت نخواهد کرد. سوال اینجاست که چه چیزی مهمتر از آخر (این) زمان است که بچشم دیده می شود. روزی که بالاخره شما دوگانگیها (Duality) را که در آن زندگانیهای (تناسخها) متعددی را تجربه کرده اید پشت سر بگذارید ، در حال نزدیک شدن است. از این اندیشه ها لذت ببرید بسبب آینده ای شگفت انگیز که پیش رو دارید که تماما حق شماست.

زندگی خود را مثل هر روز ادامه دهید و هر وقت شما نیاز به تغییری داشته باشید ما خبرش را بشما می دهیم. پول برای مدت زیادی اهمیت خود را حفظ نخواهد کرد ، بخاطر بیاورید ثروتهای جهان که در حال حاضر بوسیله سیصد (۳۰۰) خانواده جمع آوری شده (بین همه) تقسیم خواهد شد. بیشتر آن ثروتها از طرق غیر قانونی بدست آمده و ما می دانیم چگونه باز پس بگیریم چرا که محلی برای پنهان کردن وجود ندارد که ما ندانیم. اضافه بر بخشش بدهیها ، هرکسی شانس آنرا خواهد داشت که سهمی از آنچه که روی کره زمین ساخته می شود داشته باشد. همچنین دستگاههای متعددی بمنظور افزایش سطح زندگی شما مجانی در اختیارتان قرار خواهد گرفت. بدیهی است در وحله اول تمرکز روی آنهایی خواهد بود که نیاز بیشتری دارند. هر روزی که می گذرد شما به اعلامیه حکومت مبنی بر آغاز دریافت منافعی که شامل شما خواهد بود نزدیکتر می شوید. هیچ دزدی و ناراستی در این طرح صورت نخواهد گرفت و مسولین آن از میان افراد مورد اعتماد و امین ما انتخاب خواهند شد. این کار باید هرچه زودتر شروع شود و که تا پس از زمان عروج هم ادامه خواهد داشت. ما همه کارها را برای شروع حرکت ردیف کرده ایم ولی البته پیش از خارج کردن کسانی که با ما مخالف هستند از سر راهمان ، حرکتی میسر نخواهد بود. چند روزی بیشتر صبر کردن بخاطر اینکه همه چیز طبق برنامه پیش برود ارزشش را دارد.

من سالوسا از کره سایروس هستم و خوشحالم که شانس اینرا دارم که به بینم آنچه که در جریان است بسی بیش از تصور مقامات شماست. فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) تکنولوژی لازم برای ردیابی اعمال همه کس و ضبط گفتارشان را اگر لازم باشد دارد. بنابراین اطمینان داشته باشید که ما امنیت و حفاظت شما را تامین خواهیم کرد.

با سپاس
سالوسا

 
Website: Tree of the Golden Light
 
Translator: Behi 
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

Translationshttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC - UPDATED


http://salusainfarsi.blogspot.pt/ - FARSI  -  NEW

Wednesday, July 18, 2012

16.7.12

  


SaLuSa 16 July 2012

سالوسا ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۱

ما متحدان جسوری داریم و شما مدارک بیشتری مبنی بر افشای حقایق و باجرا درآمدن نقشه ای که مدتها پیش برای پاکسازی سیاهکاران (Dark Ones) طراحی شده ، می بینید، تداوم و گسترش این عملیات بما نشان خواهد داد چه کسانی در میان شما همچنان تحت نفوذ سیاهکاران هستند. آنچه که آنان را هنوز زیر کنترل نگاهداشته ترس است و امید و ما قصد داریم این اوضاع را تغییر دهیم. همانگونه که شما نیز شاهدید احزاب سیاسی در سرتاسر جهان شروع به نشان دادن رنگ واقعی خود با (فقط) کمی دلسوزی و یا اقدام بمنظور برخورد با بار سنگینی که اعمال جنایتکارانه بین بانکها بر دوش مردم نهاده ، نموده اند. ما (سیاست) بخشش همه بدهیها را اعمال خواهیم کرد ، چه این تنها راهی است که کشورها و اشخاصی که بدترین صدمات را ( از بدهیها و بهره های کلان آن) دیده اند بتوانند سلامت (مالی) خود را بازیافته به زندگانی روزانه خود بازگردند. این (برنامه) همراه تکنولوژی و نوآوریهایی خواهد بود که شما را در عصر جدید (New Age) استوار کند.

اینترنت همچنان بهترین منبع کسب خبر شماست ولی هنوز مردم فریب وب سایتهای مملو از اطلاعات نادرست را می خورند. عزیزان ، اگر اطلاعات (این سایتها) بنظر شما حقیقی نیامد کنارشان بگذارید و همچنین اگر از خشونت حمایت کردند بطور قطع و یقین بدانید پیامی از نور (راستی و حقیقت) در آن نیست. به آنچه که قابل اطمینانش یافته صحت و سقم آنرا آزمایش کرده اید بچسبید. دیری نخواهد پایید که نیاز شما به اتکاٌ به اینترنت به این میزانی که هم اکنون دارید نخواهد بود ، چه بزودی ما خبرها را از طریق رسانه گروهی خود برای شما پخش خواهیم نمود. همه چیز برای این کار آماده است و مثل همیشه موضوع وقت (مناسب) است. در صورت لزوم مشارکت شما نیز در این امر بسیار مهم خواهد بود. ما فعلا خود مستقلا عمل خواهیم کرد ، چه تغییرات باید هرچه زودتر و بر اساس نقشه ها شروع شوند. هر وضعیتی هم که پیش اید مشکل واقعی برای ما ایجاد نخواهد کرد.

مسایلی که در حال حاضر از طریق مذاهب مطرح می شوند باید بطور کامل ارزیابی مجدد شوند اگر شما قصد پیشرفت و تعالی دارید. از یک طرف شما الزاما احتیاج به معلم ندارید چرا که همه دانشها در وجود شما نهفته است. اما از آنجاییکه حقایق بر شما فاش نشده ، مذاهب می توانند بشما کمک و راهنمایی کنند که در مسیر صحیح قرار گیرید ولی بشیوه ای که (هم اکنون عرضه می شوند) بهیچ وجه شما را بجایی نخواهند رساند و شما هنوز محدود به نادرستیها و دروغپردازیهای فاحش هستید. روحهای بسیار بی گناه و دوست داشتنی در جمع مسیحیان و تمامی دیگر ادیان هستند که حقیقت بالقوه آنان تا وقتی که خود را از زیر کنترل مذهب رها نسازند ، عیان نخواهد شد. بهتر آنست که وقت و انرژی شما بیشتر صرف دانستن و فهمیدن بیش از پیش حقیقت وجود خودتان شود. البته این امر نباید موجب شود که گمان رود همه تعلیمات مذاهب نادرست است ، ولی آنها در مقام مقایسه با حقایق گمراه و گیج کننده اند. شما اختیار (کامل) در انتخاب دارید و این به خود شما مربرط است که در مورد روند آینده خود تصمیم بگیرید.

ما بنا بدلایل بیشماری بطرف شما آمده ایم و از اینکه باطلاع شما برسانیم همه ما یکی (واحد) هستیم قصدی داریم. ما احتمالا از تمدنهای بسیار مختلف آمده از دیدگاه شکل ظاهری نیز تفاوتهایی با شما داریم. ولی چون شما زندگی را در جهت تعالی عرفانی خود تجربه می کنیم. در سطوح بالای (عرفان) هیچ تفاونی بین ما نیست (و همه می دانیم که) همه ما از یک منبع هستیم ولی بسادگی طرق متفاوتی را برای پیمودن برگزیده ایم. مثل خود من که از کره سایروس هستم. تعداد زیادی از اعضاٌ فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) مستقیما با (نفراتی از) شما در ارتباطند ، چرا که شما از تمدنهای آنها برای خدمت به کره زمین آمده اید. شما درخواهید یافت که *خدمت به دیگران* کلمات (و اعمال) اصلی (در جهان ما) و وقتی که از دوگانگیها (Duality) خارج و به طبقه بالاتر (عرفان) گام نهادید ، است. ما همه یکی (واحد) هستیم در همه اعمالمان و نه فقط میلیاردها روحی که در جهان هستی وجود دارند بلکه تمامی (اشکال) زندگانی از جمله گیاهان که هوشیاری سطح بالایی دارند. بی دلیل نیست که کره شما را مادر زمین خطاب می کنید ، چرا که وقتی نقش او را (در زندگانی خود) درک کنید نسبت به او احترام بیشتری خواهید داشت همانگونه که او نسبت به شما دارد.

مسایل بسیار زیادی هستند که هنوز تا این لحظه بخوبی توضیح داده نشده اند ، چه باید وقت مناسبی باشد که سطح هوشیاری شما آماده و توانمند دریافت و درک دانش پیشرفته باشد. این کار درستی نیست که مغز شما را با موضوعاتی بسیار بالاتر از میزان درک شما پر کنیم. تا کنون تکامل عرفانی به آهستگی صورت پذیرفته که شما آنرا از طریق تجربیات شخصی خود درک کنید. این روند اکنون سرعت گرفته تا پیشرفت شما را در امر عروج (Ascension) تسریع کند. دلیل آنهم اینست که کسانی در جمع شما هستند که پیشرفت کافی کرده و آماده اند تا بیش از پیش متعالی شوند.

دوگانگیها (Duality) بطریقی باعث شده که گندم از کاه جدا شود. ما منظور اهانت نداریم ولی بین آنانی که متعالی شده و آنانی که نشده اند شکاف عمیقی بوجود آمده. بصراحت (باید گفت) که زمان عروج برای آنانی که آماده اند رسیده است و نباید بیش از این مانعشان شد. تصمیم به عروج شروع کار است ولی باید با گسترش هوشیاری تداوم داشته باشد تا در نتیجه ارتعاشات (نوری) شما افزایش یابد. تا وقتی که شما متمرکز بر آوردن نور بیشتر بوجود خودتان هستید ، می توانید اطمینان داشته باشید که یکی از عروج کنندگان خواهید بود. این شانس به همه روحها داده شده و ننگ نیست اگر شما هنوز به آن نقطه (عروج) نرسیده اید. محدودیت زمانی برای آماده شدن وجود ندارد و انتظار هم نمی رفت که همه بطور همزمان در یک سطح قرار گیرند. اینجاست که آزادی انتخاب خود را نمایان می کند هر چند شما بطور طبیعی تشویق به افزایش ارتعاشات (نوری) در هر موقعیتی می شوید. بعنوان یک گروه ، تجربیات شما تا بازگشت آخرین روح (به نور) به آخر نخواهد رسید.

در شرایط فعلی شما هیچ راهی ندارید که بدانید چه دستاوردهای شگفت انگیزی در غلبه بر (تلاش برای منحرف کردن) توجه شما بوسیله سیاهکاران (Dark Ones) داشته اید. آنها بهر حیله و نیرنگی که در کتابها بود متوصل شدند تا بلکه مانع عروج و قد علم کردن مجدد شما در نور شوند. واقعا می شود گفت که آنها هر کاری که بر علیه شما کردند با طرح و نقشه قبلی بود و می دانستند خلاصی از آن برای شما مشکل است و اگر شما در این نبرد پیروز شوید غنایم و دستاوردهای عظیمی به چنگ خواهید آورد. و عزیزان ، شما اینجای کار هستید و دست آورد شما گستردگی عظیم هوشیاریتان است که (برای همیشه) با شما باقی خواهد ماند. چنین نیست که همه موجوداتی که به عروج نایل آمده اند طریق و شیوه قابل توجهی چون شما داشته اند. حالا فهمیدید چرا همه جهان هستی بشما بعنوان روحهای مخصوص چشم دوخته اند؟ پذیرفتن چنین مدحی خودخواهی محسوب نمی شود چه این حق شماست که به سبب دستاوردهای خود ، بخود ببالید.

من سالوسا از کره سایروس هستم و بدینوسیله تایید می کنم هرچند مسایل به آهستگی خود را نمایان می کنند ولی در شرف اوج گرفتن هستند و همچنان ادامه خواهند داشت تا زمانی که این عملیات غیر قابل توقف شوند. دوستان و همقطاران عزیز ، ما عشق خود را نثار شما می کنیم چرا که شما خود از عشقید.

با سپاس
سالوسا

 
Website: Tree of the Golden Light
 
Translator: Behi 
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

Translationshttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC - UPDATED


http://salusainfarsi.blogspot.pt/ - FARSI  -  NEW

Thursday, July 12, 2012

11.07.2012

  

SaLuSa 11 July 2012

سالوسا ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱

هیچ وقتی بهتر از حالا نیست که رابطه خود را با دوستان و اقوام بازبینی کنید. اغلب اوقات وقتی که زندگانی (تناسخ) جدیدی را آغاز می کنید همراه روحهایی هستید که در زندگانیهای قبلی آنان را می شناختید و بهمین جهت و باحتمال قوی شما مسایلی با آنان (از زندگانیهای گذشته) دارید که باید با آنها روبرو شوید. چه اگر سدی (در گسترش روابط نزدیک) بین شما باشد تا زمان حل (کامل) آن همچنان به زندگانیهای بعدی منتقل می شود. شما دلیل اینکه دوباره و باهم در یک خانواده قرار داده شده اید نمی دانید و ممکن است بسبب خصومتهایی بین شما باشد در حالیکه انتظار می رود افراد یک خانواده با هم صمیمی باشند. البته امید می رود که اختلافات به سادگی برطرف شوند ولی همیشه چنین نشده و حتی گاهی شدت پیدا می کنند.

بنابراین اگر دیدید که شما یکی از آنها هستید ، بدانید که قضیه از کجا شروع شده و تلاش در حل مسایل و ترمیم روابط خود نمایید. بعضی اوقات مشکل ترین بخش کار عفو و بخشش است که البته این ضعف شما شمرده نمی شود. ولی اولین کسی باشید که صلح و آشتی را عرضه کنید که انرژی منفی (در مورد آن شخص) را از وجود شما رها و آزاد خواهد کرد. بهتر اینست که این قضیه را هم اینک حل کنید بجای اینکه بگذارید بماند و چرکین شود. آنهایی که معتقدند که مظلوم واقع شده اند بدانند که قانون سرنوشت - کنش و واکنش - (Karma) بیشتر متمرکز روی اختلافات بین اشخاص است و هر دو طرف بطور یکسان در آن درگیرند.

آنهایی که بسادگی تحرکات بر علیه خود را می بخشند ، نشان دهنده آنند که از روحهای پیشرفته اند و با عفو خود موجب می شوند روح طرف مقابل نیز تکامل پیدا کند. این راهی است که در نهایت مانع اندیشیدن درباره انتقام که امری غیر ضروری است ، می شود چه حتی یک روح نخواهد توانست از عدالت عرفانی (Spiritual Justice) فرار کند. این بدان معنی نیست که تنبیهی در کار باشد ، این سرنوشت (Karma) است که مشکل را حل می کند و شما نیز خواهید پذیرفت شانس جدیدی بدست آورده با مشکلات خود بدون بروز نتایج نامطلوب (عذابهای ناشی از تنبیهات) برخورد کنید (مفهوم کلی اینست هر کار خیر و شری که انجام شود در زندگانی بلافاصله بعدی با آن مواجه خواهیم شد).

احساسات غیر قابل کنترل (منفی و خشمناک) ریشه در بسیاری از ناراحتیهایی دارد که قبلا تجربه کرده اید و معمولا از هوای نفس و چیزی که غرور نامیده می شود سرچشمه می گیرند. اگر شما می خواهید به قلمروی (طبقه روحی) که در آن صلح و هماهمنگی حاکم است وارد شوید باید از هم اکنون بهمان روش زندگی کنید ، (تصمیم با شماست) که خود را در موقعیت تعالی قرار دهید یا در شرایط کهنه و قدیمی و در حال سواری دادن به ارتعاشات ضعیف (نوری) و حتی فقدان نور. دوران تلاش برای (زندگی) و زنده ماندن تقریبا به آخر رسیده و شما در شرف ورود به فاز جدیدی (از زندگانی) هستید که فقدان نعمات وافر وجود ندارد ، جایی که بیش از این سیاهکاران (Dark) توان آنرا نخواهند داشت شما را پایین کشیده حقوقتان را پایمال کنند. شما بر دروازه آزادی و صلح ایستاده اید و در قبال از شما امر کوچکی خواسته شده که همانا دیگران را از خود دانسته بهمان گونه با آنها رفتار کنید.

(چه خوب بود) اگر همه شما می دانستید که قرنهای متمادی در انتظار فرا رسیدن این برهه از زمان بوده اید. گذشته در حال فرو پاشیدن و دوری از شماست ، بگذارید که (گذشته ها) از زندگی (و افکار) شما خارج شوند. بجلو حرکت کنید با علم به داشتن تجربه ای که شما را (از تاریکیها) بالا کشیده و بدانید آن روحهایی هم که شما دوستشان دارید و با آنها زندگی کرده اید همین کار را می کنند. اکر در صدد ملاقات مجدد با آنها در آینده هستید ، (بدانید که) چنین خواهد شد. البته بسیاری در زمان عروج (Ascension) همراه شما خواهند بود. هیچ کس بطور عمد قطع رابطه نمی کند ولی شما باید دقیقا همان حق انتخاب آزاد را که برای خود قایلید در دیگران هم محترم شمارید.

هر چیزی که در مسیر عروج است دارای ارتعاشات بالای (نوری) است و در این روند امکان شکل گرفتن ارتعاشات پایین (نوری) نیست. کهولت و پیری بطریقی که شما آنرا می شناسید رخ نخواهد داد و در حقیقت همه چیز بشکل نخستین (و جوان) خود باقی خواهد ماند. شما می توانید تصور کنید چه شگفت انگیز خواهد بود که پوسیدگی و مرگ وجود نداشته باشد. بدیهی اسن که شرایط بصورت راکد و ساکن نبوده و تغییرات بصورت آنی و بدون باقی گزاردن دنباله ای از زباله بوقوع خواهد پیوست. عزیزان ، بخاطر داشته باشید که این شرایطی است که شما می توانید با استفاده از قدرت فکرتان بوجود آورده و یا محو
کنید اگر لازم بدانید.

وقتی فکرش را بکنید که چه چیزی را بدست خواهید اورد متوجه خواهید شد که ارزش آنرا دارد که هر تلاشی را در جهت تحقق عروج انجام دهید. تصمیم از شماست ولی بهتر اینست که از هم اکنون شروع به زیستن در نهایت راستی و حقیقت کنید. شگفتیهای جهان هستی بسی بیش از قدرت تصور شماست و زندگانی (اشکال مختلف حیات) بسیار زیادی در همه جا وجود دارد ، حتی در فضایی که شما هم اکنون اشغال کرده اید. همه روحها در حال تجربه کردن روشهای انتخابی خود بمنظور افزایش ارتعاشات (نوری) خود هستند ، در حالیکه همواره و همزمان نتایج تجربیات خود را به گنجینه دانش (جهانی) می افزایند تا دیگر روحها نیز بتوانند از آنها بهره مند شوند.

قدرت یگانگی در طبقات (روحی) بالاتر از طبقه (سوم) شما و مفهوم (واقعی) آن درک شده و در نتیجه عشق و دوستی بین تمامی تمدنها حاکم است. البته گروههای منفرد مستثنی هم هستند که شما آنها را شورشیان می نامید ولی آسیبهای آنان بسیار جزیی است و می شود با آنها بسادگی برخورد کرد. گاهی آنها از جهانهای دیگر نفوذ می کنند که می توان آنها را به محلی که از آن آمده اند باز گردانید. روی کره زمین اوضاع بشدت متفاوت است ، چه ارتعاشات (نوری) شما خیلی ضعیف است بنحوی که اجازه می دهد موجوداتی با ارتعاشات مشابه (شما) وارد فضای زمین شوند. اما لازم است به این نکته هم اشاره کنیم که ما حافظان شما بوده ایم و همیشه بازدید کنندگان غیر مجاز (کرات دیگر) را از کره زمین دور داشته ایم. اگر فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) با شما نبود ، شما در شرایط فعلی نیودید. در دوران حاضر شما بسان کودکانی هستید که نیاز به راهنمایی و حفاظت دارد.

ما از تجربیاتمان با شما لذت برده درباره مشکلاتی که با آنها مواجه هستید بسیار آموخته ایم. این امر ماجرایی رضایت بخش برای ماست و ما در انتظار اتحاد شگفت انگیزمان که بسرعت نزدیک می شود هستیم. آنگاه شما اعضاُ واقعی خانواده خود را که قرنها پیش از آنها جدا شده اید ملاقات خواهید کرد. این (زندگانی) سفری طولانی بوده و در تمدنهای قبلی ، از قبیل آتلانتیس بسیاری از شما با ما ملاقات کرده اید ، چه در آن زمان بطور قطع ارتعاشات (نوری) شما بیشتر بود و ما بسادگی توان حضور در جمع شما را داشتیم. آتلانتیس بالا و پایین های خود را داشت و در نهایت خود مسول نابودی خود است. همین اتفاق هم می تواند بسادگی در کره زمین بیافتد که دخالت و حضور ما مانع آن است.

سرنوشت شما عروج است و غیر قابل تغییر ، هر قدر هم که سیاهکاران (Dark Ones) بخواهند در آن دخالت کنند. نه تنها (عروج شما) هنوز دیر نشده بلکه قدرت (سیاهکاران) در حال از هم گسستگی و در واقع غیر عملیاتی است. آنها همانگونه که ممکن است شما بگویید ، در وحشت بسر می برند و خود پسندیشان بقدری بود که هرگز باور نمی کردند که نقشه هایشان شکست بخورد. اکنون آنها در نهایت نا امیدی و نفسهای آخرشان هستند و این آخر کار خودشان و آنچه که گمان می کردند غیر قابل تسخیر است ، می باشد. عزیزان ، هرگز نهراسید که ما در کنترل (اوضاع) و تا آخرین لحظه مخاقظ شماییم.

با تشکر . سالوسا
 
Website: Tree of the Golden Light
 
Translator: Behi

Translationshttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC - UPDATED


http://salusainfarsi.blogspot.pt/ - FARSI  -  NEW

Tuesday, July 3, 2012

02:07:2012

   SaLuSa    2 July 2012سالوسا  ۱۲ تیر ۱۳۹۱

اوقات هیجان انگیزی است ، چرا که شما تایید بازداشتها را که در حال اجرا هستند بزودی دریافت خواهید کرد. اینحق شماست و قدرت آنرا دارید که آنهایی که بشما خیانت کرده اند پاکسازی کنید. این (بازداشتها) از اقدامات بسیار ضروری هستند که بشما اجازه خواهند داد بخش بعدی نقشه را اجرا کنید . بیش از این آن اعمال (خیانتها) نادیده گرفته نخواهند شد و متحدین ما در پی منابعی هستند که اصرار در مخفی کردن اتفاقات موجود دارند. بدون تردید یک اطلاعیه رسمی با هدف آسوده کردن افکار عمومی صادر خواهد شد و ما انتظار داریم که رسانه های گروهی نیز نرا منتشر کنند. دیری نخواهد پایید که دیگر اخبار مخفی و یا نادیده گرفته نخواهند شد و ما می دانیم که برداشتهای گوناگونی از خبرها خواهد شد. اگرچه انتظار می رود که پرزیدنت اوباما به مردم جهان اطمینان دهد همه عملیات مثبت و در جهت منافع همگان و برقراری صلح در جهان است. این (اطلاعیه اوباما) به سرتاسر جهان خواهد رسید و فراتر از آن خواهد بود که سیاهکاران (Dark Ones) بتوانند عملی انجام دهند. 

ما از فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) برای مدتی در پشت صحنه فعالیت داشته منتظر زمان مناسب برای اعلام وجود و حضورمان (Dicsloure) خواهیم بود. این اعلامیه (وجود و حضور ما) نه تنها گویای دورانی که با شما و برای شما کار کرده ایم بلکه نشانگر علاقمندی ما بر تکامل (روحی) شما که هزاران سال قدمت دارد خواهد بود. این امر بما امکان می دهد که تعدادی از تمدنها را که بزودی ملاقات خواهید کرد بشما معرفی کنیم. همه آنها به شما متصل و مرتبط هستند حتی اگر فقط دستی در تکامل ژنیتیکی شما داشته باشند. از دیدگاه روحی همه ما مخلوقات یک خالق هستیم ، اما راهها و روشهای مختلفی را در زندگی و بمنظور کسب تجربه برگزیده ایم. بنابراین تفاوتهایی بین ما وجود دارد ولی در واقع ما نیز چون شما در حال تکامل هستیم . با این استثنا که برخی از روحها در طبقات بالاتری نسبت به دیگران قرار دارند. 

در این گیرودارها شما بزودی درخواهید یافت که پله دیگری از نردبان تکامل و تعالی را طی کرده اید. بسیاری از شما گامهای نخستین برای زندگی با روشهای جدید را برداشته اید که امکان بازگشت به درجات بالای (روحی) را می دهد که البته با عروج (Ascension) حاصل خواهد شد. زندگی شگفت آوری در انتظار شماست که در مقام مقایسه با تجربیات دوران دوگانگیها (Duality) همچون بهشت بشما می نماید. شما نه تنها خواهید فهمید که چگونه انرژی به زندگی شما وارد می شود بلکه استفاده از آنرا نیز فرا خواهید گرفت. تاکید بر آموزش راههای مختلف استفاده از انرژیها خواهد بود و البته نه فقط برای سفرهای فضایی که کم ساده ترین آنهاست. 

شما وقت زیادی برای سفرهای روی زمین که از دیدگاه ما به روشهای کهنه و قدیمی هستند صرف می کنید . بیش از این نیازی به صرف وقت برای سفر با چنین روشهایی نیست . بشما تکنولوژی هدیه خواهد شد که شما بتوانید سفرهایتان را تقریبا در آن واحد و بر مبنای بهره گیری از انرژی مجانی که کاملا پاکیزه و غیر آلوده کننده است ، انجام دهید . سیاهکاران تعدادی از خودروهایی از این نوع ساخته اند . آنها این تکنولوژی را مدتهای مدیدیست که می شناسند ولی بشما اجازه استفاده از آنرا نداده اند تا شما همچنان بروشهای قدیمی سفر کرده و آنها تسلط و حاکمیت خود را بر همه کشورهای جهان حفظ کنند. 

رویاهای شما همگی به حقیقت خواهند پیوست و شگفت آورترین تغییرات با آزادیتان به شما بازگردانیده خواهند شد. شما بقدری زیر کنترل بوده اید گه عملا فراموش کرده اید که آزادی چیست و چگونه است . شما قبل از عروج مزه آنرا خواهید چشید . اما همیشه با آزادی مسولیت عدم شوخیها و اعمال ناشایستی که موجب صدمه زدن و یا بخطر انداختن دیگران شود نیز همراه خواهد بود. با بالا رفتن سطح هوشیاری و بیداری عمومی ، شما نیز مهربانتر شده نحوه برقراری ارتباط با دیگر روحها را فرا خواهید گرفت . تمایل بر یگانگی با زندگی است که بشما توان اینرا می دهد که جای خود را در جمع کسانی که به آنها خواهید پیوست پیدا کنید. ما بخوبی می دانیم که خشونت و شرایط مشکل موجود روی کره زمین رسانا و رهنمون شما به یک زندگی صلح آمیز نیست و شما پیوسته در تلاشید که خونسردی و کنترل بر احساسات خود را حفظ کنید. 

شما برای هزاران سال آزمایش شده اید و اغلب همان درسهایی را که آموخته اید تکرار کرده اید. شما ثابت کرده اید که می توانید موجودیت خود را در تمدنهای پیشرفته حفظ کنید و ما بشما خوش آمد می گوییم برای ورودتان به طبقه بالاتر (روحی) . شما ارتعاشات (نوری) خود را افزایش داده اید و این بشما اطمینان می دهد که شما آماده عروج هستید. آنهای که هنوز آمادگی ندارند ، مایل به ترک طبقه دوگانگیها نبوده ادامه تجربیات خود را در سطح فعلی (روحی) خواستار خواهند بود. راههای (تکامل روحی) که بروی شما باز است بخوبی تعریف شده هستند و شما قدرت عبور از آنچه که با آن هماهنگی دارید را نخواهید داشت . گرچه همه چیز بطور مداوم در حال تغییر است و شما در نهایت پیشرفت خود را خواهید کرد ، همچنان که همه روحها پیشرفت می کنند. 

وابستگیهای زمینی خود را رها کرده در عوض آماده گسترش هوشیاری و بیداری خود باشید تا راههای زندگی جدیدتان را بیاموزید. وقتی بیشتر درباره ما دانستید و شانس بازدید از سفینه های (فضایی) ما را پیدا کردید ، بصورت دست اول چگونگی زندگی ما را خواهید دید و اینکه چطور با (مردمان) تمدنهای دیگر در هم آمیخته زندگی می کنیم. ما همگی در کار ارایه خدمت به یکدیگر بوده قدرت انجام آنرا برکت و شادی برای خود می دانیم. غرورمان را رام کرده خود را مقدم بر دیگران نمی دانیم . ما اجتماعی در هماهنگی کامل با یکدیگر داشته و نیروی خود را صرف خدمت به خالق توانا می کنیم . ما از انجام این کار بسیار لذت برده حتی برای لحظه ای هم فکر نمی کنیم که آزادیمان بطریقی محدود شده باشد. ما کار خود و مشارکت در خدمت به آنکه همه چیز است  را عاشقانه دوست داریم که کمک به نشاط و برکت همه انواع زندگیها (موجودات زنده) است. 

ما زندگی بسیار رضایت بخشی داریم بواسطه ارایه خدمت در راههای که با تصمیم و انتخاب خود برگزیده ایم. شما هم نه بیشتر و نه کمتر از آن در خدمت برادران و خواهران خود خواهید بود . در نهایت ما همه فقط یک خانواده بسیار بزرگ هستیم که اذعان داریم به دریافت هدیه خداوندی که هم پدرمان است و هم مادرمان ، و این هدیه همانا زندگانی است همراه با آنچه که ما برای لذت بردن از آن نیاز داریم . ما همچنان در معاونت خدا به درجه ای از تعالی رسیده ایم که چتین قدرتی (را که خدا بما داده) با مسولیت کامل استفاده کنیم. روی کره زمین تعداد کمی هستند که حقیقتا فهمیده اند که قدرت بالقوه ای دارند ولی هنوز متوجه نیستند که آنها چه نقشی در تکامل و تعالی تمدن خود داشته اند. در نتیجه شما هم آنچه را که کاشته اید درو خواهید کرد و بهمین دلیل آخر کارتان به دوگانگیها کشید . اگر چه شما راه خروج از آنرا پیدا کرده اید و بسیارند کسانی که از فرصت عروج استفاده خواهند کرد. 

من سالوسا از کره سایروس و آرزوی شادترین اوقات را که رهایی از دوگانگیها برایتان خواهد آورد ، دارم.

با تشکر ، سالوسا

 
Website: Tree of the Golden Light
 
 Translator: Behi

Translationshttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC - UPDATED


http://salusainfarsi.blogspot.pt/ - FARSI  -  NEW

invocation